אחריות לחלפים מקוריים - קומסקו

אחריות לחלפים מקוריים

כתב אחריות חלפים מקוריים JCB

האחריות על החלק שרכשת הינה לתקופה של 6 חודשים , או 1000 שעות מנוע, המוקדם מבניהם.

החלפה במסגרת האחריות לא מאריך את משך האחריות על החלק ו/או על הכלי ותוקפה של האחריות הינו לפי תוקף מסמך זה.

לצורך מימוש האחריות על הלקוח לספק את החלק הפגום, לרכוש חלק חדש מקומסקו. עם קבלת הזיכוי מהיצרן (JCB) , יזוכה הלקוח על רכישת החלק החדש מקומסקו.

האחריות אינה מכסה תקלות או תופעות המוגדרות ברשימה שלהלן:

תקלות שנוצרו עקב בלאי, התקנה של החלק שלא לפי הוראות היצרן , תקלות שנגרמו מהפעלה לא נכונה, או, הפעלה רשלנית, או, עבודה שמבוצעת על ידי מפעיל בדרך לא מקובלת, כיוונים למיניהם (לרבות כיווני ספיקה לפטיש), תקלות שנוצרו עקב הזנחה, או, שימוש לא תקין, שינויים בכלי שלא מתאימים להוראות היצרן, נזקי תאונה, שברים, או, קריסה של מכללים, נזקי שרפה, נזקי קרח, שימוש בשמנים שלא עונים לנתוני היצרן, אי ביצוע הטיפולים השגרתיים על פי הוראות היצרן, נזקים ותקלות שנגרמו עקב דלק מזוהם ו/או לא מתאים, מרססים או משאבת דלק שנפגעו עקב דלק מזוהם או לא מתאים , האחריות אינה מכסה נזק תוצאתי עקיף, או, ישיר כלשהוא כגון אובדן ימי עבודה, הובלות, שמנים, אובדן הכנסה וכו'.

תנאים למימוש האחריות:

  1. האחריות הינה לרוכש החלק המקורי בלבד
  2. פרטי הכלי: דגם, שלדה
  3. חשבונית רכישה של החלק המקורי מקומסקו
  4. שעות מנוע בעת הרכבת החלק
  5. שעות מנוע בעת הרכבת החלק החדש
  6. חשבונית רכישה של החלק החדש מקומסקו
נגישות