תכנון והתאמת עגורנים לאתרי בנייה - קומסקו

תכנון והתאמת עגורנים לאתרי בנייה

לתכנון והתאמת עגורנים לאתרי בניה יש משמעויות חשובות והשלכה ישירה ומיידית על המתרחש באתר הבניה ו… על הכיס:

בטיחות – הגורם הראשון במעלה. תכנון לקוי עלול לעלות בחיי אדם ולגרוםלנזקים כספיים כבדים.

עלויות – תכנון מקדים שמשקלל את כל הנתונים והמשפיעים יוביל לחיסכון עצום בעלויות הרכבה ופירוק, לוגיסטיקה, תחזוקה ועוד.

יעילות – לבחירת סוג העגורן, התאמתו לצורך, בחירת מיקומו, התקנת מערכות בקרה לעגורני פוטיין (כמו גם לעגורנים אחרים)… לכל אלה ועוד יש השפעה ישירה על יעילות העבודה.

תקנות – תכנון והתאמת עגורנים לאתרי בניה, ובמיוחד עגורנים מטפסים, חייב לקחת בחשבון גם את החוקים, התקנות והדרישות של הראשויות ובהן גם הרשות המקומית וחוקי העזר העירוניים.

אף קבלן אינו מעוניין בעצירת עבודה בגלל עגורן שהורכב שלא על פי תקנות אלה.

"הפתעות" – אלה בוודאי מוכרות לך היטב. לדוגמא – חישובי עלויות ש'נשכחו' בהצעת המחיר המקורית שקיבלת, ואשר עליך 'להשלים את החסר' באמצע עבודת ההרכבה פירוק.

ובשורה התחתונה – עלות גבוהה בהרבה מההצעה המקורית וה'זולה במיוחד'.

נגישות