חיים דנון רכש 100% ממניות חברת קומסקו מ BLACKWOOD HODGE B.M. GROUP - קומסקו

חיים דנון רכש 100% ממניות חברת קומסקו מ BLACKWOOD HODGE B.M. GROUP

נגישות