טקס הנחת אבן הפינה של המרכז הלוגיסיטי קומסקו עגורנים קיסריה - קומסקו

טקס הנחת אבן הפינה של המרכז הלוגיסיטי קומסקו עגורנים קיסריה

נגישות