רכישת הקרקע עבור המרכז הלוגיסטי בכוכב יאיר - צור יגאל - קומסקו

רכישת הקרקע עבור המרכז הלוגיסטי בכוכב יאיר – צור יגאל

נגישות